Prírodný bazén

Prírodný bazén

Jeho údržba je jednoduchá – vďaka rovným stenám je možné čistiť ho robotickým vysavačom. Jeho technológia je tiež jednoduchá a preto energeticky aj finančne nenáročná. Navyše pri tomto type bazéna nie je nutné, aby filtračná a plávacia časť tvorili jeden celok, ale naopak – môžu byť umiestnené do rôznych častí záhrady. Tento typ bazéna je možné vytvoriť aj z bazéna chlórového, či soľného.

Enter your quote

Tom Harry

Ako to funguje

Ako to funguje

Živiny si z vody pre svoj rast odčerpávajú vodné rastliny, preto sa ich nedostáva riasam. To je dôvod, prečo sa nedokážu premnožiť. Ďalšie živiny, ktoré sa do jazierka dostanú návevom vo forme peľu a listov padajú na dno, kde vytvárajú sediment. Potiaľto je to rovnaké ako v kúpacom jazierku. V prírodnom bazéne na podporu prírodných procesov inštalujeme dve technologické zariadenia: energeticky nenáročné čerpadlo vodu čerpá cez skimmer, ktorý z hladiny zachytáva listy a iné nečistoty. Pod štrk, v ktorom sú zasadené vodné rastlinky, inštalujeme potrubie, v ktorom je na jeho konci umiestnený prevzdušňovací kameň, do ktorého vháňame vzduch. Týmto spôsobom v perforovanom potrubí vzniká mierny podtlak, ktorý doň cez štrkové podložie vťahuje vodu z bazéna. Tým sa voda filtruje cez vrstvy štrku. Súčasne tým vzniká obeh vody, ktorý je na jednej strane dosť silný na to, aby zabezpečoval dostatočný obeh vody v bazéne a aby sedimentácia prebiehala hlavne vo filtračnej časti, a ktorý je zároveň dostatočne jemný na to, aby neublížil ani planktónu ani mnohobunkovým organizmom.

Konštrukcia

Konštrukcia

Bazén štandardne staviame z debniacich tvárnic. Dno je tiež z betónu. Keďže rôzne rastlinky obľubujú rôzne hĺbky, z debniacich tvárnic tiež vytvárame pre tieto rastlinky časti s rôznymi hĺbkami. Prípadne filtračnú a plávaciu časť rozdelíme a umiestnime do rôznych častí záhrady. V prípade konverzie chlórového bazéna tento zatopíme – hladinu nového bazéna zdvihneme nad okraj pôvodného a okolo neho vytvoríme filtračnú časť pre rastliny. Konštrukcia brehov bazéna záleží od miestnych podmienok a predstáv zákazníka.

Čistota vody a údržba

Čistota vody a údržba

Toto sú spojené nádoby – čím viac údržby, tým čistejšia voda. Naše odporúčanie je po zime odstrániť mŕtve časti rastlín a z dna kúpacej časti vysať vytvorený sediment a následne postupovať podľa uváženia a zdravého rozumu. Ak sa jazierko vďaka zanedbanej údržbe dostane do stavu, kedy bude vo vode viac živín, ako dokážu rastlinky spotrebovať na svoj rast, hrozí, že dôjde k premnoženiu rias. Každopádne prírodný bazén má v tomto ohľade oproti kúpaciemu jazierku niekoľko výhod: Časť naviateho biologického materiálu zachytí skimmer. Čistením jeho filtra dochádza k menšej sedimentácii, čiže k menšiemu ukladaniu živín v bazéne. Jemný obeh vytvorený prevzdušňovaním spôsobuje nielen príjemný vizuálny efekt, ale vytvára aj lepšie podmienky pre rast rastlín, ktoré tak z vody odčerpávajú viac živín. Avšak azda najväčšou výhodou prírodného bazéna oproti kúpaciemu jazierku je fakt, že v prírodnom bazéne je možné použiť robotický vysavač. Ten účinne odstráni vytvorený sediment z dna bazéna, ale aj biofilm zo stien plávacej časti. Jeho prevádzka je nenáročná a jeho používaním sa výrazne zníži pravdepodobnosť premnoženia rias.

Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady

Výkon čerpadla pre skimmer sa pohybuje v desiatkach wattov, čiže je porovnateľný s výkonom bežnej halogénovej žiarovky. Výkon kompresora prevzdušňujúceho bazén je ešte nižší. Aj keď necháte obe tieto zariadenia bežať kontinuálne (čo nie je nutné) bude vás ich prevádzka stáť pravdepodobne menej ako 10€ mesačne. Navyše je možné pripojiť ich na fotovoltaický panel a máte po starostiach.

Veľkosť a hĺbka

Veľkosť a hĺbka

Ľudia sa nás často pýtajú, prečo to musí byť také veľké a hlboké. Odpoveď na túto otázku je jednoduchá a jasná – aby to fungovalo. Čím väčšia rozloha a čím viac vody, tým bude váš bazén teplotne aj biologicky stabilnejší. Plytčiny bazén vyhrievajú, hlboká časť v lete zabezpečí, aby sa neprehrieval. Čím bude teplotne a biologicky stabilnejší, tým lepšie sa bude dariť rastlinkám a tým menšia bude pravdepodobnosť premnoženia rias. Navyše čím bude bazén hlbší, tým menšia bude pravdepodobnosť, že sediment na dne plávacej časti sa pri plávaní rozvíri a zakalí vám vodu. A živiny zostanú tam, kde zostať majú – v sedimente. Minimálny rozmer prírodného bazéna je 40m2. Menšie nerobíme, pretože ich funkčnosť by bola otázna. Hĺbka kúpacej časti je minimálne 2m. Pri menších bazénoch tvorí kúpacia časť ⅓ celkovej rozlohy. Pri väčších až do ½ celkovej rozlohy bazéna.

Život v bazéne

Život v bazéne

V chlórovom bazéne sa človek snaží zabiť všetko živé. S prírodným bazénom je to presne naopak. Je priam závislý na živote v ňom a okolo neho. Voda je život. Váš bazén akoby zázrakom osídlia najrôznejšie rastliny a živočíchy. Voda bude plná planktónu, ktorý sa mimochodom živí aj riasami. Platí pritom, že čím väčšia rozmanitosť života takto vznikne, tým krajší a lepšie fungujúci váš bazén bude. Aký počet žiab váš bazén postupne osídli, pochopiteľne záleží od lokality a miestnych podmienok. Ak však už dnes viete, že prítomnosť niektorého z týchto prirodzených obyvateľov by vám vadila, potom je zrejmé, že prírodný bazén nie je pre vás. V tom prípade vám ako alternatívu chlórového bazéna ponúkame bazén HYDROBALANCE.